Referencje

Potwierdzeniem zadowolenia naszych klientów, z dotychczasowej współpracy z firmą TK Projekt, są otrzymane referencje.

Równie mocno jak na dobrych relacjach z klientami, zależy nam na dobrej opinii u podwykonawców i dostawców. Chcemy być postrzegani jako solidny płatnik oraz firma kierująca się zasadami fair play w kontaktach biznesowych. Dotychczas wspólnie zrealizowane przedsięwzięcia dowodzą, że cel ten konsekwentnie realizujemy, na potwierdzenie czego posiadamy stosowne referencje, dostępne na życzenie.